Myslivecká konference 2018

08.11.2018
Ilustrační foto
Dne 27. 11. 2018 od 9:00 hod. se v zasedací místnosti zastupitelstva kraje uskuteční XIII. ročník Myslivecké konference, kterou pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. a s redakcí časopisu Myslivost. Více o programu Myslivecké konference je uvedeno v pozvánce. Obdobně jako u předchozích ročníků je jejím hlavním cílem přinést posluchačům aktuální témata na úseku myslivosti a informace využitelné odbornou mysliveckou veřejností při realizaci výkonu práva myslivosti v praxi.

Aktuálně z Karvinska