Společný česko-polský projekt Cvičení nezná hranic obdržel dotaci

10.08.2018
Projekt "Cvičení nezná hranic" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt typu A, kdy dotaci obdrží oba partneři projektu, statutární město Karviná jako vedoucí partner projektu a město Jastrzębie-Zdrój jako partner projektu.  

Jedná se o společný česko-polský projekt statutárního města Karviné a města Jastrzębie-Zdrój. Hlavním cílem projektu je zintenzivnění přeshraniční spolupráce partnerských měst projektu v oblastech prevence kriminality, propagace zdravého stylu života a turistiky. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na efektivnější využívání volného času cílových skupin projektu pomocí propagování a realizování fyzických cvičení na čerstvém vzduchu. V rámci projektu statutární město Karviná instaluje v areálu Základní školy Cihelní v Karviné cvičební prvky včetně tartanového podkladu a pryžových obrubníků, které umožní provádění fyzických cvičení na čerstvém vzduchu.

Město Jastrzębie-Zdrój instaluje na ul. Ruchu Oporu v Jastrzębie-Zdroju venkovní posilovnu a street workout společně s novými chodníky, kanalizací a mobiliářem ve formě laviček a odpadkových košů. Dále v rámci projektu budou prováděny ukázky cviků závodními cvičenci na české i polské straně hranice, bude vydána brožura s popisem cviků v češtině a polštině, pořízena informační tabule v Karviné s informacemi o možných cvicích v češtině a polštině, proběhne 1 setkání v Karviné a 1 setkání v Jastrzębie-Zdróju v místě instalovaných cvičebních prvků s ukázkou cvičení workout, zakoupeny motivační předměty pro začínající cvičence.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Karvinska