V Havířově zprovoznili další úsekový radar

02.08.2018
V centru města byl zprovozněn další úsekový radar, který měří rychlost projíždějících vozidel výpočtem doby průjezdu přesně vymezeného úseku. Měřený úsek je v Havířově v pořadí již třetí. Usměrňovat řidiče bude nyní i na Dlouhé třídě ve směru z centra na Bludovický kopec, a to v úseku od křižovatky s ulicí Husovou po křižovatku s ulicí 17. listopadu.

Zavedení dalšího úseku měření schválila Rada města. Radní si od měření slibují snížení rychlosti vozidel na povolenou padesátku v místě, kde je několik přechodů pro chodce. "Bezpečnost lidí je pro nás prioritou. V této lokalitě jsou dvě základní školy a provoz je zde opravdu velký," říká primátorka města Jana Feberová. "V poslední době bylo v Havířově několik závažných kolizí aut s chodci. Na vině jsou většinou neukáznění řidiči. Budeme tak dělat všechno proto, abychom těmto situacím předešli, ať se to někomu líbí, či nikoliv. Město není závodní dráha," dodává.

Zařízení pracuje plně automaticky. Každé vozidlo je vyfotografováno na začátku úseku a stejně tak i na jeho konci. Počítač spáruje snímky se stejným vozidlem a podle zaznamenané doby průjezdu úsekem vypočítá průměrnou rychlost. Pokud přesahuje nastavený limit, snímky vyhodnotí městská policie a poté je neprodleně odešle na magistrát ke zpracování. Pokud je vypočtena podlimitní hodnota, nebo počítač v určené době nemá k dispozici druhý snímek, když automobil například odbočil, snímky smaže.

Na Národní a Dělnické se měření osvědčilo

Od 1. ledna 2016 bylo zprovozněno úsekové měření na Dělnické ulici v úseku od křižovatky s ulicí Mánesovou po okružní křižovatku s ulicí Moskevskou v Havířově-Městě. Další evidované přestupky pak přineslo spuštění druhého úsekového radaru na Národní třídě. Ten je v provozu od 1. dubna 2017 a rychlost přepočítává vozidlům v úseku od křižovatky Národní s Lipovou po křižovatku s ulicí Kpt. Nálepky.  "V rámci úsekového měření rychlosti na Dělnické ulici a Národní třídě v Havířově-Městě bylo správnímu orgánu magistrátu města do konce letošního června oznámeno celkem více než šestnáct tisíc přestupků k dalšímu projednání," sdělil ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

"S postupem času se v obou měřených úsecích počet přestupků snižuje, z čehož vyplývá, že úsekové měření má smysl," dodává ředitel Muras. Počet přestupků na Dělnické ulici se od počátku jeho zprovoznění snížil téměř desetinu. Během letošního června zde počet přestupků dosáhl historického minima – celkem 79 přestupků. Na Národní třídě, kde bylo měření zavedeno o rok a čtvrt později, klesly přestupky na přibližně čtvrtinu.

Výtěžek z pokut jde do městské kasy, konkrétně do tzv. fondu bezpečnosti. Z něj jsou financovány projekty ke zvýšení bezpečnosti ve městě.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Karvinska